Нашы ўзнагароды

 

 

cup

Адміністрацыйныя працэдуры

Прыём заяў аб ажыццяўленні неабходных адміністрацыйных працэдур ажыццяўляе адказны спецыяліст, згодна з табліцай, якая прыкладаецца.

Месца знаходжання: 225710, г. Пінск, вул. Індустрыяльная, 1

Час прыёму: панядзелак-пятніца: 8.00-17.00; абед 13.00-14.00 

 

Пералік адміністрацыйных працэдур,

Якія ажыццяўляюцца ААТ «Пінскі мясакамбінат» па заявах грамадзян,

а таксама асоб, адказных за іх ажыццяўленне,

згодна загаду ААТ "Пінскі мясакамбінат" № 55 ад 01.02.2016г.

 

п/п

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Спецыяліст, да якога павінен звярнуцца грамадзянін

Дакументы і (ці) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце

Памер платы, спаганяемай за выдачу даведкі ці іншага дакумента

Максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі ці іншага дакумента

Тэрмін дзеяння даведкі ці іншага дакумента

1.

Выдача выпісу (копіі)

з працоўнай кніжкі

Начальнік аддзела кадраў і падрыхтоўкі кадраў  Мельнік  Е.М. (каб.№ 15,

тэл. 34-85-61)

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

2.

Выдача даведкі пра месца працы і займанай пасады

Начальнік аддзела кадраў і падрыхтоўкі кадраў  Мельнік Е.М. (каб.№ 15,

тэл. 34-85-61)

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

3.

Выдача даведкі аб  перыядзе работы

Начальнік аддзела кадраў і падрыхтоўкі кадраў  Мельнік Е.М. (каб.№ 15,

тэл. 34-85-61

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

4.

Выдача даведкі пра памер заробка(грашовага забеспячэння)

Бухгалтар

Туміла А.Л. (каб. №1, тэл. 34-93-62)

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

5.

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Галоўны бухгалтар

Пышко Т.Ў.

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

- пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе;

-лісток непрацаздольнасці

- даведка пра памер заробка - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзенны заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў працы ў розных наймальнікаў

 

Бясплатна

Не пазней 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або ўяўленні дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

На тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Галоўны бухгалтар

Пышко Т.Ў.

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

- заява;

- пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе;

- даведка пра нараджэнне дзіцяці, калі дзіця нарадзілася ў РБ;

- сведчанне пра нараджэнне дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі РБ;

- сведчанне пра нараджэнне, смерці дзяцей, у т.л. старэйшыя за 18 гадоў падаюцца на ўсіх дзяцей);

- копія рашэння суда пра ўсынаўленне (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (што ўдачарылі) (далей -якія ўсынавілі) дзяцей;

- выпісы (копіі)

з працоўных кніжак бацькоў (удачарыцеляў) (далей- усына-віцеляў),    апекуноў) ці іншыя дакументы,

што пацвярджаюць іх

занятасць, - у выпадку

неабходнасці

вызначэння месца

прызначэння дапамогі;

- копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

-копія рашэння мясцовага выканай-нацельнага і распарадчага органа пра ўсталяванне апекі (апякунствы) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;

- сведчанне пра заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе.

 

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Адначасова

 

7.

Прызначэнне

Дапамог  жанчынам, якія ўсталі  на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці

Галоўны бухгалтар

Пышко Т.Ў.

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

- заява;

- пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб  асобе;

- заключэннее медычна-кансультацыйнай камісіі;

- выпісы (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і мужа заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

-копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра         скасаванне шлюбу ці іншы дакумент,

што пацвярджае

катэгорыю няпоўнай

сям'і, - для няпоўных сем'яў;

- сведчанне пра заключэнне шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Адначасова

8.

Прызначэнне дапамогі

па доглядзе

за дзіцем

ва ўзросце

да 3 гадоў

Галоўны бухгалтар

Пышко Т.Ў.

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

- заява;

- пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе;

-сведчанне пра нараджэнне дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не меней двух сведчанняў пра нараджэнне) (для замежных

грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадстаўлены статут уцекача ў РБ - пры наяўнасці такіх сведчанняў);

- копія рашэння суда пра ўсынаўленне - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа пра ўсталяванне апекі (апякунствы) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;

-пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі -для дзіцяці інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;

-пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, увесь час (пераважна) што пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыё-актыўнаму забруджванню ў зоне наступовага адсялення ці ў зоне з правам на адсяленне;

- сведчанне пра заключэнне шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;

-копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

-даведка пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах;

- выпісы (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

- даведка пра тое, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам;

- даведка пра выйсце на працу, службу, да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і ці сваяком дзіцяці;

- даведка пра памер дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

9.

Прызначэнне дапамогі

на дзяцей старэйшых за  3 гады з асобных катэгорый сем'яў

Галоўны бухгалтар

Пышко Т.Ў.

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

- заява;

- пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе;

- сведчанне пра нараджэнне непаўналетніх дзяцей (падаецца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадстаўлены статут уцекача ў РБ - пры наяўнасці такіх сведчанняў);

- копія рашэння суда пра ўсынаўленне - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага  органа пра ўсталяванне апекі (апякунства) - для асоб, прызначаных апекунамі (попячыцелямі) дзіцяці;

- пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі пра ўсталяванне інваліднасці - для дзіцяці-інваліда

ва ўзросце да 18 гадоў;

- пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля),  што з'яўляюцца інвалідамі;

- даведка пра заклік на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў вайскоўцаў, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;

- сведчанне пра заключэнне шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;

- копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

- копія рашэння суда пра ўсталяванне бацькоўства - для сем'яў вайскоўцаў, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;

- даведка пра тое, што грамадзянін з'яўляецца  навучаэнцам (падаецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэй 14 лёт падаецца на дату вызначэння права на дапамогу  і на пачатак навучальнага года);

- выпісы (копіі)

з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

- звесткі пра атрыманныя прыбыткі за 6 месяцаў года, перад  годам звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, бацькі ў няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

- даведка пра памер дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па 30 чэрвеня ці

па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначаецца дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-18-летняга ўзросту

10.

Прызначэнне дапамогі  па часавай непрацаздольнасці па дозлядзе  за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем - інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

Галоўны бухгалтар

Пышко Т.Ў.

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

Лісток

непрацаздольнасці

Бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных ор-ганаў, іншых ар-ганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

На тэрмін,

паказаны

ў лістку нетру-доспособности

11.

Прызначэнне дапамогі па часавай непрацаздольнасці па доглядзе

за дзіцем

ва ўзросце

да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам

ва ўзросце

да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншага твару, фактычна ажыццяўляльнага догляд за дзіцем

Галоўны бухгалтар

Пышко Т..Ў

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

Лісток

непрацаздольнасці

Бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

На тэрмін,

паказаны

ў лістку непрацаздольнасці

12.

Прызначэнне дапамогі па часавай непрацаздольнасці па доглядзе за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

Галоўны бухгалтар

Пышко Т.Ў.

(каб. № 23, тэл. 34-60-41)

Лісток

непрацаздольнасці

Бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрыманні дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

На тэрмін,

паказаны

ў лістку непрацаздольнасці

13.

Выдача даведкі

пра памер прызначанай дапамогі

на дзяцей і перыядзе яго выплаты

Бухгалтар

Тумiла А.Л.

 (каб. № 1,

тэл. 34-93-62)

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

14.

Выдача даведкі

пра выйсце на працу, службу

да заканчэння адпачынку па доглядзе за дзіцем

ва ўзросце

да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

Начальнік аддзела кадраў і падрыхтоўкі кадраў  Мельнік Е.М. (каб.№ 15,

тэл. 34-85-61)

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

15.

Выдача даведкі

пра ўтрыманне аліментаў і іх памеры

Бухгалтар

Тумiло А.Л.

 (каб. № 1,

 тэл. 34-93-62)

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асоба

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

16.

Выдача даведкі

пра незабяспечанасць дзіцяці сёлета пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага стра-хавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Галоўны бухгалтар Пышко Т.Ў.

(каб. № 23,

тэл. 34-60-41)

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

17.

Выдача даведкі

пра знаходжанне

ў адпачынку

па доглядзе

за дзіцем

да дасягнення ім узросту

3 гадоў

Начальнік аддзела кадраў і падрыхтоўкі кадраў Мельнік Е.Н. (каб.№ 15,

тэл. 34-85-61)

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

18.

Выдача даведкі

пра перыяд,

за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Бухгалтар

Тумiла А.Л.

 (каб. № 1,

тэл. 34-93-62)

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе

Бясплатна

3 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

19.

Выдача дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

Бухгалтар

Тумiла А.Л.

 (каб. № 1,

тэл. 34-93-62)

- заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага);

- пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб  асобе заяўніка;

- даведка пра смерць, у выпадку калі смерць зарэгістравана ў РБ;

- сведчанне пра смерць, калі смерць

зарэгістравана за

межамі РБ;

- сведчанне пра

нараджэнне (пры яго

наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);

- даведка пра тое, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся  навучэнцам -

у выпадку смерці твару

ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

Бясплатна

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Адначасова

20.

Выдача даведкі

пра невыдзяленне пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне сёлета

Бухгалтар

Тумiла А.Л.

 (каб. № 1,

тэл. 34-93-62)

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асоба

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

21.

Выдача даведкі

пра наяўнасць ці пра адсутнасць выканаўчых лістоў і (ці) іншых патрабаванняў

пра спагнанне з асобы запазычанасці па падатках, іншым абавязкам  перад РБ, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для рашэння пытання пра выйсце з грамадзянства РБ

Бухгалтар

Тумiла А.Л.

 (каб. № 1,

тэл. 34-93-62)

- заява;

- Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асоба

Бясплатна

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спе-цыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых

 арганізацый - 1 месяц

Дзеянне.

6 месяцаў

22.

Выдача даведкі

пра прыбыткі, вырахаваных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку

з фізічных асоб

Бухгалтар

Тумiла А.Л.

 (каб. № 1,

тэл. 34-93-62)

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асоба

Бясплатна

У дзень звароту


© ААТ "Пінскі мясакамбінат"

225710, Рэспубліка Беларусь

Брэсцкая вобласць, г. Пінск, вул. Індустрыяльная, 1

Тэл.: (+375 165) 64 38 47, тэл./факс: 64 17 25

E-mail: info@pikant.by

Официальный сайт Президента Республики Беларусь Интернет-портал Управления делами Президента Республики Беларусь
Яндекс.Метрика ОАО «Пинский мясокомбинат». 2020 год. Все права защищены. Разработка сайта в Бресте - Студия URBIS.by